Kỷ yếu Khoa Điện Điện tử

Tin tức

|

Kỷ yếu khoa Điện - Điện tử

| 06-01-2017 - 20:27

Kỷ yếu Khoa Điện Điện tử

Nhân dịp ra mắt trang website mới của Khoa, Khoa Điện– Điện tử tiến hành cập nhật cuốn kỷ yếu “Khoa Điện - Điện tử – 53 năm

LỜI NÓI ĐẦU

53-nnăm, chặng đường lịch sử nửa thế kỷ đã qua, Khoa Điện ? Điện tử với những bước dài và vững chắc đã trở thành một trung tâm về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn có uy tín và vị thế được khẳng định trên địa bàn thành phố Hải Phòng và cả nước, góp phần vào công cuộc dựng xây và phát triển đất nước. Khoa Điện – Điện tử là cái nôi cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp luận khoa học, đã dưỡng dục, hình thành nhân cách cho biết bao thế hệ Thầy và Trò trong cuộc sống. Từ những bước đặt nền móng đầu tiên, trải qua bao khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vẻ vang, Khoa Điện – Điện tử đã nỗ lực không ngừng, góp phần cùng với Nhà trường xây dựng nên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về đào tạo kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực hàng hải cũng như trên các lĩnh vực khác, từng bước tiệm cận và hội nhập với khoa học, kỹ thuật của khu vực và thế giới. Những thành tựu đã đạt được hơn nửa thế kỷ qua là minh chứng thực tế, tin cậy của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng sâu rộng, có uy tín, tầm vóc, trách nhiệm và nhân cách trong cả nước.

         Nhân dịp ra mắt trang website mới của Khoa, Khoa Điện– Điện tử tiến hành cập nhật cuốn kỷ yếu “Khoa Điện ? Điện tử – 53 năm xây dựng và phát triển” không chỉ ghi lại những mốc son trong trang vàng truyền thống mà qua đó góp phần giáo dục sâu rộng cho các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các thế hệ sinh viên về truyền thống tốt đẹp của Khoa, nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm gắn bó và trách nhiệm của mỗi người để xây dựng Khoa ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu, niềm tự hào của bao thế hệ Thầy và Trò đã học tập, lao động và trưởng thành từ nơi đây.

 

Khoa Điện – Điện tử xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu và các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường, các bậc lão thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, các thế hệ sinh viên đã khuyến khích, cung cấp nhiều tư liệu, đọc bản thảo và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành cuốn kỷ yếu. Bên cạnh đó, do thời gian lịch sử tương đối dài, lại trải qua những năm tháng chiến tranh nên nhiều dữ liệu, hình ảnh phải dựa vào sự hồi tưởng của các nhân chứng, do vậy việc sưu tầm, biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Khoa Điện – Điện tử rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các thế hệ Thầy và trò qua các thời kỳ để làm phong phú, chính xác hơn lịch sử của Khoa.

 

 

 

LỊCH SỬ H?NH TH?NH, X?Y DỰNG & PH?T TRIỂN

KHOA ĐIỆN ? ĐIỆN TỬ

 

GIAI ĐOẠN TIỀN TH?NH LẬP (TRƯỚC NĂM 1962)

??????? Trong những năm cuối của thập ni?n 1950, khi cả nước tiến h?nh x?y dựng chủ nghĩa x? hội ở miền Bắc, h?n gắn vết thương chiến tranh v? tiến h?nh c?ch mạng giải ph?ng ở miền Nam, Trường Sơ cấp l?i t?u đ? được th?nh lập ng?y 1/4/1956 tại Nh? m?y nước đ?, đường C? Ch?nh Lan, Tp. Hải Ph?ng (tiền th?n của Trường Đại học H?ng Hải Việt Nam ng?y nay) nhằm đ?p ứng y?u cầu đ?o tạo c?c c?n bộ kỹ thuật phục vụ cho ng?nh h?ng hải của Việt Nam.

Đầu năm 1957, Trường Sơ cấp H?ng hải được th?nh lập, trụ sở tại số 5 Bến B?nh, Hải Ph?ng, tr?n cơ sở s?p nhập Trường Sơ cấp L?i t?u v? Trường Sơ cấp M?y t?u.

Đầu năm 1959, Trường sơ cấp h?ng hải được n?ng cấp l?n th?nh trường Trung cấp h?ng hải, trực thuộc Tổng cục Giao th?ng thủy bộ. Th?ng 9 năm 1959, Trường chuyển trụ sở về số 8 Trần Ph? v? tổ chức tuyển sinh kh?a 1. Trường c? 2 Khoa l? Khoa H?ng hải v? Khoa Cơ điện. Trong điều kiện v? c?ng kh? khăn về t?i liệu, cơ sở vật chất n?i chung của cả nước, sinh vi?n kh?a 1 của Khoa Cơ điện chỉ được học chủ yếu c?c m?n về m?y t?u thủy, c?n c?c m?n về điện t?u gặp rất nhiều kh? khăn, chỉ được học điện thực h?nh do thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ti?n giảng dạy.

Th?ng 7 năm 1961, bộ phận Điện t?u thủy thuộc Ban M?y t?u thủy đ? được th?nh lập, tạo cơ sở tiền đề th?nh lập Khoa Điện t?u thủy về sau. Bộ phận gồm hai thầy l? L? Xu?n Khảm, Nguyễn Anh C?n v? đến cuối năm 1961 bổ sung th?m thầy Phan Xu?n Ngọc (tốt nghiệp trường Đại học Giao th?ng Thượng Hải) l?m Trưởng ban, n?ng tổng số giảng vi?n l?n th?nh 03 người.

Ba Thầy gi?o đầu ti?n của Khoa: Nguyễn Anh C?n, Phan Xu?n Ngọc, L? Xu?n Khảm (từ tr?i sang phải)

GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP (TỪ NĂM 1962 ĐẾN NAY)

Giai đoạn 1962 – 1966

Ngày 30 tháng 05 năm 1962, Khoa Điện khí ? Tự động hóa tàu thủy (sau gọi tắt là Khoa Điện tàu thủy) thuộc Trường Trung cấp Hàng hải được thành lập theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện. Thầy Phan Xuân Ngọc làm Trưởng Khoa. Lúc này, Trường chuyển trụ sở về tiếp quản Trường học sinh miền Nam số 19 và 21 tại Cầu Rào – 338 Lạch Tray. Trong năm đầu thành lập, Khoa có một lớp là 6131 gồm 17 sinh viên đã học xong năm thứ nhất Khoa Máy tàu thủy, phải học 03 năm tiếp theo về Điện tàu thủy (hệ 7+4).

Trong năm học 1962 ? 1963, Khoa tuyển sinh khóa đầu tiên ? lớp 6231 (hệ 7+3) với số lượng 50 sinh viên. Hè năm 1962, thầy Lê Xuân Cộng (tốt nghiệp đại học ở Ba Lan) được bổ sung về Khoa, nâng số giảng viên trong Khoa lên 04 người.

Cuối tháng 12 năm 1962, trường Trung cấp Hàng hải được đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ về đào tạo giảng viên, xây dựng mục tiêu đào tạo và giúp đỡ xây dựng phòng thí nghiệm Máy điện ? Khí cụ điện.

Đầu năm 1963, Khoa được bổ sung thêm ba thầy giáo: Đặng Công Bình, Nguyễn Đình Kiểm, Nguyễn Bá Quảng, nâng tổng số giảng viên trong Khoa lên thành 07 người.

Thầy Phan Xuân Ngọc – Trưởng Khoa (ở giữa) cùng các thầy Lê Xuân Cộng, Nguyễn Đình Kiểm, Đặng Công Bình (hàng trên), Nguyễn Bá Quảng, Lê Xuân Khảm, Nguyễn Anh Côn (hàng dưới)

Năm 1963, Khoa tuyển sinh lớp 6331 (hệ 10+3).

Năm 1964, thầy Lê Xuân Khảm và nhiều sinh viên đã nhập ngũ, lên đường chiến đấu để giải phóng miền Nam. Hầu hết các giảng viên và sinh viên của Nhà trường và Khoa đều được bổ sung vào Hải quân, đặc biệt thầy Lê Xuân Khảm và một số sinh viên đã tham gia vào đoàn tàu Không số, làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, tôn vinh vẻ đẹp của Khoa và Nhà trường.

Năm 1964, thầy Phan Xuân Ngọc đi thực tập tại Trung Quốc, thầy Lê Xuân Cộng được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa. Trong năm này, Khoa tuyển sinh lớp 6431 (hệ 10+3).

       Năm 1965, đội ngũ giảng viên được tăng cường gồm các thầy: Phan Xuân Phổ, Dương Văn Lương, Đỗ Đức Thắng, Ngô Tùng, Hồ Xuân Anh. Khoa tuyển thêm lớp 6531 (hệ 10+3), tổ chức thi tốt nghiệp hai lớp 6131 và 6231. Trong năm 1965, cả Trường đi sơ tán, Khoa chuyển về Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, được gọi là Cơ sở 4. Tại đây, Khoa mở lớp tại chức ngành Điện thiết bị cho giảng viên chưa tốt nghiệp đại học và một số giảng viên chuyển ngành.

Giai đoạn 1966 – 1969

            Năm 1966, Trường Trung cấp Hàng hải thành lập Khoa Đại học Hàng hải tại địa điểm sơ tán huyện Quỳnh Côi, Thái Bình, gồm 03 ngành: Boong, Máy, Điện (Điện sử dụng và Điện thiết bị). Thầy Lê Xuân Cộng chuyển về phòng Giáo vụ. Thầy Ngô Tùng được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.

Giảng viên của Khoa được bổ sung thêm các thầy: Lê Trọng Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Lê Đức Lưu, Trần Mạnh Nghiêm, Hoàng Tiến Hưng, Tạ Hữu Bàng, Vũ Minh Châu, Dương Đình Phổ, Phạm Kim Phúc (dạy chính trị), Phạm Xuân Thống, Vũ Đức Quyền (môn Máy tàu), Lý Ngọc Miên (môn Nga văn).

 Năm 1966, tuyển sinh 02 lớp hệ trung cấp: 6631 và 6632, hệ  7+3. Bắt đầu từ năm học 1966 – 1967, Khoa tuyển sinh hai lớp Đại học đầu tiên ngành Điện sử dụng và Điện thiết bị (Khóa 1 đại học) là 131 và 141.

Năm 1967, thầy  Lê Xuân Cộng được bổ nhiệm lại làm Trưởng Khoa (sau khi chuyển từ hệ Đại học về). Khoa tuyển sinh 02 lớp Đại học (Khóa 2): 231, 241 và tuyển sinh 02 lớp trung cấp: 6731 và 6732, hệ 7+3.

Năm 1968, lực lượng giảng viên của Khoa được tăng cường các thầy cô giáo: Phạm Hồng Sơn (từ Liên Xô), Đỗ Văn Cư, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Thị Bưởi, Phan Văn Ích, Phan Xuân Ngọc (từ Ba Lan về). Khoa tuyển sinh 02 lớp Đại học (Khoá 3): 331 và 341 và tuyển sinh 02 lớp trung cấp: 6831 và 6832, hệ 7+3. 

Giai đoạn 1969 – 1974

Tháng 6/1969 Khoa Đại học Hàng hải tách khỏi Trường Hàng hải, cùng với một số khoa được tách từ Trường Đại học Giao thông để thành lập Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy. Từ đây, Khoa chia thành hai nhánh: Tổ môn Điện tàu thủy thuộc Khoa Hàng hải, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông đường thủy và Khoa Điện thuộc Trường Hàng hải. Thầy Lê Xuân Cộng tiếp tục làm Trưởng Khoa Điện. Khoa Hàng hải do thầy Võ Đình Xuân làm Trưởng Khoa, tổ môn Điện tàu thủy do thầy Phan Xuân Ngọc làm tổ trưởng. Tổ được bổ sung thêm các thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Chu, Phan Văn Bê, Thân Ngọc Hoàn.

 Thầy và Trò lớp Điện sử dụng – Khóa 1 Đại học sau lễ tốt nghiệp năm 1971

Năm học 1969 ? 1970, Tổ môn Điện tàu thủy tuyển sinh 01 lớp Đại học là lớp Điện sử dụng (Khoá 4 Đại học Hàng hải – Khóa 10 Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy). Từ đây trường không đào tạo ngành Điện thiết bị nữa.

Cuối năm 1970, Khoa Điện, Trường Hàng hải chuyển về Cầu Rào, Hải Phòng.

Giữa năm 1971, thầy Võ Đình Xuân từ trần, thầy Vũ Minh Châu được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hàng hải, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông đường thủy. Cuối năm 1971, Khoa Hàng Hải chuyển về Phương Lưu, Hải Phòng. Ngày 14/2/1972, đế quốc Mỹ đánh phá Hải Phòng, toàn bộ giảng viên, sinh viên sơ tán về các xã ngoại thành Hải Phòng (Bát Trang, An Lão, sau một học kỳ lại sơ tán về Tiên Cường, Tiên Lãng). Năm 1972, Tổ môn Điện tàu thủy tuyển sinh 01 lớp Đại học (Khoá 13 của phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy).

Tháng 12 năm 1972, sau khi về lại Cầu Rào, Hải Phòng từ nơi sơ tán, thầy Phan Xuân Phổ được bổ nhiệm Quyền Trưởng Khoa Điện, Trường Hàng hải.

Tháng 3 năm 1973, sau Hiệp định Paris được ký kết, Tổ Điện cùng Khoa Hàng hải, Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy về lại Phương Lưu, Hải Phòng.

Giai đoạn 1974 ? 1976

Tháng 01 năm 1974, Khoa Hàng hải tách khỏi phân hiệu Đại học giao thông Đường thủy, sáp nhập với Trường Hàng hải để chuẩn bị các điều kiện thành lập Trường Đại học Hàng hải tại số 338 Lạch Tray, Hải Phòng. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, thầy Trần Mạnh Nghiêm được Nhà trường giao trách nhiệm phụ trách Khoa.

Tháng 05 năm 1974, Tổ Điện tàu thủy cùng với Khoa Điện của Trường Hàng hải thành lập Khoa Điện tàu thủy. Thầy Vũ Minh Châu làm Trưởng Khoa.

Khoa gồm ba tổ bộ môn: Cơ sở, Chuyên môn và Kỹ thuật điện.

Đội ngũ giảng viên trong Khoa gồm các thầy cô giáo: Vũ Minh Châu, Phan Xuân Ngọc, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Văn Cư, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Văn Bê, Dương Đình Phổ, Đỗ Quang Nghiêm, Đặng Công Bình, Đặng Minh Tân, Lưu Đình Hiếu; Bùi Thanh Sơn, Vũ Văn Phong, Phạm Ngọc Tiệp (từ Ba Lan); Nguyễn Văn Hân (từ Trung Quốc); Nguyễn Trọng Chúng, Hồ Xuân Anh.

Tháng 5/1975 thầy Phan Xuân Ngọc được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa. Thầy Phạm Hồng Sơn làm Phó Trưởng Khoa.

Tổ Cơ sở thời kỳ 1974 ? 1976

Tổ Chuyên môn thời kỳ 1974 ? 1976

Tập thể giảng viên của Khoa sau buổi nhận cờ thi đua năm 1975

Giai đoạn 1976 – 1984

Ngày 07/07/1976, Trường Đại học Hàng Hải được thành lập trên cơ sở Trường Hàng hải và Khoa Hàng Hải thuộc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông đường thủy. Thầy Phan Xuân Ngọc tiếp tục làm Trưởng Khoa Điện tàu thủy. Sau đó Khoa được bổ xung thêm các thầy: Lê Văn Ba, Mai Văn Đệ (từ Liên Xô); TS. Nguyễn Quý Đàm (từ Rumani); Lưu Kim Thành, Võ Quang Hải và Phan Duy Đóa. Đến năm 1979, Khoa được bổ sung thêm các thầy: Nguyễn Hữu Khương, Vương Văn Sự, Vũ Bá Bàn, Kiều Đình Bình.

Ngày 21/4/1980, được sự đồng ý của Bộ Đại học, Khoa được đào tạo sinh viên ngành Vô tuyến điện hàng hải. Bộ môn Vô tuyến điện hàng hải được thành lập. Khoa được đổi tên thành Khoa Điện – Vô tuyến điện hàng hải, do thầy Phạm Hồng Sơn làm Trưởng Khoa.

Cơ cấu Khoa gồm 04 bộ môn: Kỹ thuật điện, Trạm phát điện, Truyền động điện và Vô tuyến điện. Ban đầu Bộ môn Vô tuyến điện gồm các thầy: Hoàng Anh Tuấn (Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn), Lê Văn Uẩn, Phạm Ngọc Tiệp, Đặng Công Bình, Ngô Quốc Trung. Sau đó bổ sung thêm các thầy cô giáo: Trần Đức Inh (từ Cảng về), Trần Xuân Việt (từ Bách Khoa), Hoàng Thị Vân, Nguyễn Văn Bán, Đặng Minh Đường, Lê Quốc Vượng (từ Bungari).

Ngày 16 tháng 01 năm 1981, Chính phủ đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hàng hải với diện tích 14ha tại trung tâm Thành phố Hải Phòng, số 484 Lạch Tray. Đây chính là địa điểm của Trường, trong đó có Khoa Điện – Điện tử ngày nay.

Giai đoạn 1984 – 1999

Tháng 3 năm 1984, phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy sáp nhập vào Đại học Hàng Hải (Trường Đại học Hàng hải vẫn giữ nguyên phiên hiệu). Khoa được bổ sung các thầy giáo: Thân Ngọc Hoàn (từ Ba Lan về lại), Chu Bùi Thao và Nguyễn Văn Lăng. Từ năm 1984, Khoa bắt đầu tham gia cùng nhà trường đào tạo các lớp Điện trưởng và Sĩ quan điện làm việc trên các tàu biển.

Năm 1985, bộ môn Vô tuyến điện được tăng cường các thầy: Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Văn Phước, Phạm Trọng Tài, Ngô Xuân Hường (các sinh viên khoá đầu tiên của ngành Vô tuyến điện).

Tháng 8/1988, cơ cấu của Khoa có sự thay đổi, thành 03 bộ môn: Tự động – Năng lượng, Truyền động điện và Vô tuyến điện.

Trong giai đoạn 1988 – 1991, một số thầy giáo Khoa Điện chuyển vào Phân hiệu Trường Đại học Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh (tiền thân của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay), gồm các thầy: Phạm Hồng Sơn ? Hiệu phó Trường Đại học Hàng Hải kiêm Giám đốc Phân hiệu, Nguyễn Hữu Khương, Đồng Văn Hướng, Vương Văn Sự, Nguyễn Trọng Linh, Trần Hoài An.

Cuối năm 1991, thầy GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa. Trong thời gian này, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo Cao đẳng tin học với sự tham gia của các GV chuyên ngành toán tin, thành lập Bộ phận Công nghệ thông tin, sau đó tách ra khỏi Khoa thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin (tiền thân của khoa Công nghệ thông tin ngày nay).

Năm 1993 Khoa bắt đầu đào tạo cao học ngành Tự động điện.

Tháng 5/1995, thầy Vũ Văn Phong được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.

Năm 1997, Khoa có lớp Cao học khóa 1 ngành Tự động điện tốt nghiệp, gồm các thầy giáo: Vũ Văn Phong, Nguyễn Tất Dũng, Bùi Văn Dũng, Phan Đăng Đào, Nguyễn Tiến Dũng, Tống Lâm Tùng, Hứa Xuân Long.

Ngày 01/04/1998, Khoa Điện ? Vô tuyến điện vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, ghi nhận nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành Hàng hải Việt Nam cũng như trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và các phong trào khác.

 

Giai đoạn 1999 đến nay

           Ngày 13/03/1999, trường đã giao trọng trách cho Khoa đào tạo kỹ sư ngành điện tự động. Bộ môn Điện tự động công nghiệp được thành lập.

Bộ môn gồm các thầy giáo: PGS.TS. Lưu Kim Thành được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn, Nguyễn Tất Dũng, Hoàng Xuân Bình, Đặng Hồng Hải, Trần Anh Dũng, Trần Sinh Biên.

Từ đây, Khoa mang tên Điện ? Điện tử tàu biển, gồm 4 bộ môn: Hệ thống tự động tàu thuỷ, Truyền động điện tàu thuỷ, Điện tử ? Viễn thông và Điện tự động công nghiệp.

Tháng 5 năm 2002, thầy PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.

Tháng 6 năm 2004, chuyên ngành đào tạo cao học Tự động điện của Khoa được đổi tên thành ngành Tự động hoá.

Tháng 11 năm 2005, thầy PGS.TS. Lưu Kim Thành được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.

Ngày 09/11/2007, Khoa Điện ? Điện tử tàu biển vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Năm 2010, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.

Ngày 16/11/2012, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa (1962-2012), Khoa rất vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, ghi nhận những thành tựu nổi bật của Khoa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nửa thế kỷ qua.

Từ năm 2013, Khoa đã được cho phép đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đánh dấu một bước phát triển mới của Khoa, nâng tầm về uy tín và học thuật của Khoa lên một mức đáng kể. Cũng từ năm này, Khoa đã được đổi tên thành Khoa Điện – Điện tử.

Từ năm 2014, Khoa đã mở thêm chuyên ngành đại học: Tự động hóa hệ thống điện, nâng tổng số thành 4 chuyên ngành đại học: Điện tự động tàu thủy, Điện tử ? Viễn thông, Điện tự động công nghiệp và Tự động hóa hệ thống điện. Bộ môn Hệ thống tự động được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên ngành mới này. Bộ môn Truyền động điện tàu thủy được giao phụ trách chuyên ngành Điện tự động tàu thủy.

Cuối năm 2014, thầy PGS.TS.NGƯT. Lưu Kim Thành đến tuổi nghỉ công tác quản lý và thầy tiếp tục ở lại Khoa làm công việc giảng dạy. Thầy PGS.TS. Trần Anh Dũng được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa từ 01/01/2015.

Từ tháng 5 năm 2015, theo đề xuất của Khoa, Nhà trường đã quyết định đổi tên hai Bộ môn Truyền động điện tàu thủy và Hệ thống tự động thành Điện tự động tàu thủy và Tự động hóa hệ thống điện cho đúng với tên chuyên ngành mà các Bộ môn này phụ trách. Như vậy hiện nay Khoa có 04 Bộ môn với tên gọi như sau: Điện tự động tàu thủy, Điện tử ? Viễn thông, Điện tự động công nghiệp và Tự động hóa hệ thống điện.

KHOA ĐIỆN ? ĐIỆN TỬ HIỆN NAY

lg-eevmu-bnTrong suốt 53 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng phát triển về số lượng, được chuẩn hoá về chất lượng cùng với cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, với sự đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, Khoa Điện ? Điện tử luôn là một trung tâm đào tạo có uy tín và vị thế trong xã hội trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong ngành hàng hải. Hàng năm, Khoa đã đào tạo hàng trăm sinh viên hệ chính quy, hàng chục học viên cao học và nghiên cứu sinh. Các thế hệ sinh viên sau khi ra trường hầu hết có việc làm ngay, đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước, hăng say lao động và công tác, góp phần vào sự nghiệp dựng xây đất nước. Trong đó, nhiều sinh viên là những cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đang giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Trung ương, địa phương, cũng như các ngành trọng điểm của nền kinh tế nước nhà.

Những thành tựu đạt được của Khoa ngày hôm nay là do sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ Thầy và Trò, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ. Phương châm: “Lấy người học làm trung tâm, chất lượng đào tạo là hàng đầu” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Khoa.

Cán bộ giảng viên Khoa Điện ? Điện tử

Những thành tích nổi bật hiện nay của Khoa được thể hiện trong các công tác, nhiệm vụ sau:

1. Công tác giảng dạy, đào tạo và quản lý sinh viên

* Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Điện – Điện tử được Nhà trường giao trọng trách đào tạo cả bậc đại học và sau đại học trong đó:

+ Đào tạo bậc Đại học cho 04 chuyên ngành: Điện tự động tàu thuỷ, Điện tự động công nghiệp, Điện tử ? Viễn thông và Tự động hóa hệ thống điện. Trong đó hai chuyên ngành Điện tự động công nghiệp và Tự động hóa hệ thống điện có đào tạo Cao đẳng.

+ Đào tạo thạc sỹ cho 02 chuyên ngành: Tự động hoá và Kỹ thuật điện tử.

+ Đào tạo tiến sỹ ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

* Giảng dạy và quản lý sinh viên:

Hiện nay Khoa đang quản lý 34 lớp Đại học và Cao đẳng chính quy, với số lượng gần 2000 sinh viên; giảng dạy 04 lớp Cao học và hướng dẫn 04 nghiên cứu sinh.

Khoa đang kết hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà trường giảng dạy một số lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và Liên thông.

Ngoài ra, Khoa tham gia đào tạo nhiều lớp Đại học của các ngành khác của Trường.

* Công tác huấn luyện:

Tham gia huấn luyện sỹ quan Điện tàu thủy, sỹ quan hàng hải: An toàn cơ bản và nâng cao cho thuyền viên theo yêu cầu công ước quốc tế STCW 78/2010.

Huấn luyện đặc biệt cho thuyền viên: Mô phỏng RADAR/ARPA, GMDSS…

* Về qui mô đào tạo:

Từ ngày thành lập đến nay đã đào tạo: gần 4.800 kỹ sư, 200 thạc sỹ, gần 400 Điện trưởng và Sĩ quan điện.

Khoa đã đổi mới toàn diện chương trình đào tạo cho 3 chuyên ngành đại học hệ chính qui, 2 chuyên ngành cao học, mở thêm 1 chuyên ngành đại học, 2 chuyên ngành Cao đẳng và 1 ngành tiến sĩ phù hợp với tình hình mới của Đất nước.

Xây dựng mới chương trình đào tạo sĩ quan điện tàu thủy theo công ước STCW78/2010, chuẩn bị đưa vào giảng dạy, huấn luyện các lớp sĩ quan điện phục vụ cho ngành vận tải biển Việt Nam.

2. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên

Hiện nay Khoa có 60 CBGV và công nhân viên, biên chế vào 4 bộ môn:

+ Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện                   : 14 CBGV

+ Bộ môn Điện tự động  tàu thủy      : 13 CBGV

+ Bộ môn Điện tự động công nghiệp      : 16 CBGV

+ Bộ môn Điện tử ? Viễn thông               : 17 CBGV

Trình độ học vấn của giảng viên hiện nay như sau:

+ Phó Giáo sư           : 05

+ Tiến sỹ                    : 15

+ Thạc sỹ                   : 41

+ Điện trưởng            : 14

+ Đài trưởng              : 07

+ Nghiên cứu sinh     : 12 (trong nước: 07 và nước ngoài: 05)

Trong Khoa có một Đảng bộ cơ sở gồm 48 đảng viên và 04 Chi bộ trực thuộc.

Công đoàn Khoa gồm 60 công đoàn viên sinh hoạt theo 4 tổ công đoàn, Liên chi đoàn Thanh niên CSHCM của Khoa có gần 2000 đoàn viên sinh hoạt tại 34 chi đoàn sinh viên và 01 chi đoàn giáo viên.

3. Xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường đã trang bị cho Khoa các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập:

+ Phòng thí nghiệm Hệ thống Tự động hóa            

+ Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện tử            

+ Phòng thí nghiệm Máy điện và Cơ sở truyền động điện            

+ Phòng thí nghiệm Đo lường và kỹ thuật điện            

+ Phòng thí nghiệm Điều khiển quá trình công nghệ            

+ Phòng thí nghiệm Hệ thống tự động và Trạm phát điện

+ Phòng thí nghiệm Lập trình điều khiển hệ thống            

+ Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và Mô phỏng            

+ Phòng thực hành Kỹ thuật điện tử

+ Phòng thực hành Máy điện và Khí cụ điện            

Ngoài cơ sở vật chất được Nhà trường trang bị kể trên, tập thể giảng viên của Khoa luôn cố gắng duy trì, nâng cao và tự bổ sung trang thiết bị để sinh viên có điều kiện thực hành, thí nghiệm có chất lượng. Trong số các bài thí nghiệm mới có xuất xứ từ các sản phẩm của nhiều sinh viên, học viên cao học khi hoàn thành đồ án, luận văn tốt nghiệp tặng lại cho Khoa.

4. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Cùng với công tác giảng dạy, Khoa luôn xác định đây là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Khoa Điện – Điện tử luôn dẫn đầu trong các đơn vị trong toàn trường cả về số lượng và chất lượng các công trình khoa học.

Các công trình khoa học của toàn Khoa (trong vòng 05 năm từ 2000 đến 2015) bao gồm:

+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước                                            : 01

+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Giảng viên                               : 03

+ Đề tài khoa học cấp Trường của Giảng viên                                          : 92

+ Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên                                              : 47

+ Các công trình công bố trên báo, tạp chí chuyên ngành  trong và ngoài nước: 82

+ Các báo cáo khoa học hội nghị khoa học trong và ngoài nước,Hội nghị tuyển tập Khoa học công nghệ Hàng hải (đã xuất bản): 62

+ Các bài báo trong Tuyển tập nội san nghiên cứu khoa học Khoa Điện – Điện tử: 90

+ Giáo trình, bài giảng chi tiết, sách tham khảo đã xuất bản: 88

Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, Khoa Điện – Điện tử là một trong các khoa của Nhà trường luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa các thiết bị tự động tàu thuỷ; tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các Công ty đóng tàu và các Công ty vận tải biển.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa đã thực hiện được hàng trăm hợp đồng sửa chữa, tư vấn lắp đặt hệ thống, trang thiết bị điện tự động, vô tuyến điện, nghi khí hàng hải cho các nhà máy đóng tàu và các công ty vận tải biển.

Tham gia thiết kế kỹ thuật (phần điện tự động, thiết bị hàng hải) cho các tàu chở dầu, tàu chở hàng phục vụ huấn luyện của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tham gia lắp đặt chuyển giao công nghệ các hệ thống tự động, các trang bị điện cho các tàu đóng mới trong các nhà máy và công ty đóng tàu Việt Nam: Phà Rừng, Bến Kiền, Nam Triệu, Hạ Long, Bạch Đằng….

Và rất nhiều thành tích trong một số công tác khác.

 5. Định hướng phát triển của Khoa trong thời gian tới

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Khoa đã đề ra một số định hướng phát triển trong thời gian tới như sau:

+ Mở rộng quy mô tuyển sinh các hệ Cao học, Đại học, Cao đẳng; Mở các lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu thị trường.

+ Triển khai đào tạo Sỹ quan điện theo công ước STCW78/2010 phục vụ cho ngành vận tải biển Việt Nam.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ học vấn cao, vững vàng chuyên môn, giỏi ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

+ Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên theo hướng gắn kết khoa học với thực tiễn, phát triển các hướng học thuật mới theo kịp sự thay đổi của khoa học kỹ thuật trong khu vực và thế giới.

+ Duy trì, đẩy mạnh các mối quan hệ truyền thống với các cơ sở sản xuất, các công ty, nhà máy đóng tàu để thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ; mở rộng địa bàn lao động sản xuất không những trong ngành công nghiệp tàu thủy mà cả trong những ngành khác trên bờ.

TRUYỀN THỐNG & NHỮNG TRANG VÀNG

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ & DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

 • Huân chương Lao động hạng Ba, được Chủ tịch nước tặng thưởng theo quyết định số 205 KT/CT ngày 26 ? 03 ? 1998.
 • Huân chương Lao động hạng Nhì, được Chủ tịch nước tặng thưởng theo quyết định số 1322QĐ/CTN ngày 09 ? 11 ? 2007.
 • Huân chương Lao động hạng Nhất, được Chủ tịch nước tặng thưởng theo quyết định số 1895QĐ/CTN ngày 16 ? 11 ? 2012.
 • Bằng khen ?Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc? của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng, theo quyết định số 140 QĐ/TTg ngày 23 ? 01 – 2006.
 • Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm  2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT, theo quyết định số 1318/QĐ ? BGTVT ngày 07 ? 05 -2007.
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liên tục của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
 • Danh hiệu cho các cá nhân và tập thể ghi nhận nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp đào tạo nhân lực ngành Hàng hải Việt Nam, cũng như trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và các phong trào khác:
 • Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu ?Nhà giáo ưu tú” cho 05 giảng viên;
 • Bằng khen của Ban chấp hành liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng;
 • Bằng khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Liên chi đoàn;
 • 03 nhà giáo được phong tặng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;
 • 05 nhà giáo được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen;
 • 05 nhà giáo được Liên đoàn lao động thành phố tặng bằng khen;
 • 03 GV trẻ được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen;
 • Chi bộ Khoa liên tục đạt danh hiệu ?Chi bộ trong sạch, vững mạnh?;
 • Công đoàn Khoa liên tục đạt danh hiệu ?Công đoàn xuất sắc?;
 • Các bộ môn của Khoa liên tục đạt danh hiệu ?Tập thể lao động xuất sắc”;
 • Nhiều giảng viên trong Khoa liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Giáo viên dạy giỏi các cấp;
 • Các nữ CB, GV, CNV trong Khoa đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” các cấp;
 • Nhiều giảng viên và sinh viên Khoa Điện – Điện tử được tặng bằng khen và giấy khen các cấp trong hoạt động chuyên môn và NCKH;
 • Các đoàn viên và sinh viên Liên chi đoàn Khoa luôn tích cực tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức và đạt nhiều giải cao, nhiều năm được Thành Đoàn và Trung ương đoàn tặng bằng khen.

BÀI HỌC TRUYỀN THỐNG

 1. Trải qua 53 năm đầy khó khăn gian khổ các thế hệ Thầy và Trò khoa Điện ? Điện tử đã chung tay viết nên những trang vàng truyền thống, đó là:
 2. Dành tình yêu và tâm huyết cho nghề nghiệp đã lựa chọn; toàn tâm, toàn ý, đồng sức, đồng lòng xây dựng và phát huy truyền thống của Khoa;
 3. Có tinh thần vượt khó khăn gian khổ, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đào tạo, học tập và rèn luyện của Thầy và Trò trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tổ quốc;
 4. Quan tâm, tôn trọng và thương yêu nhau, tạo điều kiện thuận lợi, giúp nhau cùng tiến bộ về nhiều mặt. Tình cảm các thế hệ Thầy Trò trong sáng, chuẩn mực và gắn kết;
 5. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, trở thành đối tác tin cậy và thân thiện của nhiều đơn vị.

Truyền thống tốt đẹp đó là tài sản vô giá, các thế hệ Thầy và Trò Khoa Điện ? Điện tử luôn trân trọng giữ gìn, cùng nhau viết tiếp nên những trang vàng vẻ vang hơn nữa.

?

VINH DANH CÁC NHÀ GIÁO

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ

STT

Họ và tên Nhà giáo

Năm phong tặng

1

ThS.ĐT. Phạm Hồng Sơn

1990

2

GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn

1994

3

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương

2002

4

PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp

2006

5

PGS.TS. Lưu Kim Thành

2008

DANH SÁCH  GIÁO SƯ,  PHÓ GIÁO SƯ

STT

Họ và tên Nhà giáo

Năm

1

GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn

2006

2

PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp

2006

3

PGS.TS. Lưu Kim Thành

2009

4

PGS.TS. Hoàng Xuân Bình

2010

5

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

2010

6

PGS.TS. Trần Anh Dũng

2013

7

PGS.TS. Lê Quốc Vượng

2013

8

PGS.TS. Vũ Đức Lập

2013

9

PGS.TS. Trần Xuân Việt

2014

DANH SÁCH TIẾN SỸ, TIẾN SỸ KHOA HỌC

STT

Họ và tên Nhà giáo

Năm

1

TS. Nguyễn Quý Đàm

1974

2

GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn

1989

3

PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp

1995

4

PGS.TS. Lưu Kim Thành

1995

5

TS. Trần Đức Inh

1995

6

TS. Phạm Văn Phước

2004

7

PGS.TS. Hoàng Xuân Bình

2005

8

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

2005

9

PGS.TS. Vũ Đức Lập

2005

10

PGS.TS. Lê Quốc Vượng

2006

11

TS. Trần Sinh Biên

2006

12

PGS.TS. Trần Xuân Việt

2007

13

TS. Nguyễn Khắc Khiêm

2007

14

PGS.TS. Trần Anh Dũng

2008

15

TS. Hoàng Đức Tuấn

2010

16

TS. Đào Minh Quân

2011

17

TS. Đinh Anh Tuấn

2012

18

TS. Đặng Hồng Hải

2012

19

TS. Phạm Tâm Thành

2014

20

TS. Vương Đức Phúc

2014

21

TS. Nguyễn Đình Thật

2015

22

TS. Phạm Việt Hưng

2015

23

TS. Phạm Tuấn Anh

2015

 

 

?

Phản hồi
 • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
 • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý