Hướng dẫn tạo website cá nhân cho các giảng viên nhà trường trên hệ thống OpenScholar

Tin tức

| 06-01-2017 - 20:27

Hướng dẫn tạo website cá nhân cho các giảng viên nhà trường trên hệ thống OpenScholar

OpenScholar là hệ thống website được phát triển nhằm mục đích cung cấp cho các giảng viên, các học giả và các nhà nghiên cứu của

OpenScholar là hệ thống website được phát triển nhằm mục đích cung cấp cho các giảng viên, các học giả và các nhà nghiên cứu của các trường đại học một công cụ để có thể tự tạo ra và quản lý các website cá nhân của riêng mình với các thông tin về thông tin liên lạc cá nhân, quá trình công tác, CV, các xuất bản khoa học, các lớp học và các tài nguyên dành cho các lớp học. Hiện nay trên thế giới có khá nhiều các trường đại học lớn đang sử dụng OpenScholar, chẳng hạn như trường:

Harvard (http://openscholar.harvard.edu/),

Princeton (https://openscholar.princeton.edu/),

Cairo (https://scholar.cu.edu.eg/).

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các giảng viên của nhà trường về việc muốn có website cá nhân để có thể cập nhật các thông tin liên quan tới việc giảng dạy và nghiên cứu, trung tâm Quản trị mạng đã triển khai hệ thống OpenScholar (http://scholar.vimaru.edu.vn/websites/) và tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn các thầy/cô thực hiện các bước để tạo website cho riêng mình.

Tải tài liệu hướng dẫn tại đây (Click Here)

Phản hồi
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
  • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý