Bài học truyền thống

Tin tức

| 06-01-2017 - 20:27

Bài học truyền thống

Dành tình yêu và tâm huyết cho nghề nghiệp đã lựa chọn; toàn tâm, toàn ý, đồng sức, đồng lòng xây dựng và phát huy truyền thống

Dành tình yêu và tâm huyết cho nghề nghiệp đã lựa chọn; toàn tâm, toàn ý, đồng sức, đồng lòng xây dựng và phát huy truyền thống của Khoa;

Có tinh thần vượt khó khăn gian khổ, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đào tạo, học tập và rèn luyện của Thầy và Trò trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tổ quốc;

Quan tâm, tôn trọng và thương yêu nhau, tạo điều kiện thuận lợi, giúp nhau cùng tiến bộ về nhiều mặt. Tình cảm các thế hệ Thầy Trò trong sáng, chuẩn mực và gắn kết;

Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, trở thành đối tác tin cậy và thân thiện của nhiều đơn vị.

Phản hồi
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
  • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý