Club

Club

Tin mới

Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, hiện nay các mạng máy tính đã phát triển một cách nhanh chóng và đa dạng cả về quy mô, hệ điều hành và ứng

Các mô hình truyền thông Mạng máy tính

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 I. Sự cần thiết phải có mô hình truyền thông Để một mạng máy tính trở một môi trường truyền dữ liệu thì nó cần phải có những yếu tố sau: Mỗi máy tính

Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor)

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển  không ngừng ngành tin học nói chung đã có mặt hầu như trong tất cả các ngành nghề từ đơn giản đến

LabView Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 LabVIEW (viết tắt của nhóm từ Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là một phần mềm máy tính được phát triển bởi công ty National Instruments, Hoa kỳ.

Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer là một môi trường thiết kế điện tử đồng nhất, tích hợp cả thiết kế nguyên lý, thiết kế mạch in PCB,

LabView Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 LabVIEW (viết tắt của nhóm từ Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là một phần mềm máy tính được phát triển bởi công ty National Instruments, Hoa kỳ.

Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor)

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển  không ngừng ngành tin học nói chung đã có mặt hầu như trong tất cả các ngành nghề từ đơn giản đến

Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer là một môi trường thiết kế điện tử đồng nhất, tích hợp cả thiết kế nguyên lý, thiết kế mạch in PCB,

LabView Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 LabVIEW (viết tắt của nhóm từ Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là một phần mềm máy tính được phát triển bởi công ty National Instruments, Hoa kỳ.

Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor)

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển  không ngừng ngành tin học nói chung đã có mặt hầu như trong tất cả các ngành nghề từ đơn giản đến
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý