Giới thiệu
Tin mới

Lãnh đạo Khoa

Ngày: 19-01-2017 - 20:30 Lãnh đạo Khoa

Lãnh đạo Khoa

Ngày: 19-01-2017 - 20:30 Lãnh đạo Khoa

Kỷ yếu Khoa Điện - Điện tử

Ngày: 19-01-2017 - 20:29 Kỷ yếu Khoa Điện - Điện tử

Cơ cấu tổ chức

Ngày: 19-01-2017 - 20:28 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày: 19-01-2017 - 20:28 Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chung

Ngày: 07-01-2017 - 21:09 Khoa Điện – Điện tử được thành lập vào tháng 5 năm 1962. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng phát triển về số lượng, được chuẩn hoá về chất lượng cùng với cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, với sự đa dạng hoá ngành nghề đào tạo

Giới thiệu chung

Ngày: 07-01-2017 - 21:09 Khoa Điện – Điện tử được thành lập vào tháng 5 năm 1962. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng phát triển về số lượng, được chuẩn hoá về chất lượng cùng với cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, với sự đa dạng hoá ngành nghề đào tạo

Kỷ yếu Khoa Điện Điện tử hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:27 Nhân dịp ra mắt trang website mới của Khoa, Khoa Điện– Điện tử tiến hành cập nhật cuốn kỷ yếu “Khoa Điện - Điện tử – 53 năm
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý