Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử

Đảng – Đoàn thể

| 06-01-2017 - 20:21

Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử

Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với số lượng đảng viên là 47 đồng

     Đảng bộ cơ sở Khoa Điện – Điện tử là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với số lượng đảng viên là 47 đồng chí.

I/ Cơ cấu tổ chức: Gồm có 04 Chi bộ trực thuộc

 1. Chi bộ Điện tự động tàu thủy;
 2. Chi bộ Tự động hóa hệ thống điện;
 3. Chi bộ Điện tự động công nghiệp;
 4. Chi bộ Điện tử ? Viễn thông.

II/ Danh sách các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ:

 1. Đồng chí Trần Anh Dũng                               ?  Bí thư Đảng bộ
 2. Đồng chí Bùi Văn Dũng                                  ?  Phó Bí thư Đảng bộ
 3. Đồng chí Đỗ Văn A                                           ?  Ủy viên
 4. Đồng chí Trần Sinh Biên                                 ?  Ủy viên
 5. Đồng chí Hoàng Đức Tuấn                              ?  Ủy viên
 6. Đồng chí Nguyễn Thanh Vân (B)                  ?  Ủy viên
 7. Đồng chí Vương Đức Phúc                               ? Ủy viên

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Điện ? Điện tử nhiệm kỳ 2015-2020

Phản hồi
 • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
 • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý