Danh sách cán bộ

Tự động hóa hệ thống điện

| 13-06-2017 - 09:16

Danh sách cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

Đinh Anh Tuấn

0989408268

dinhanhtuan@gmail.com

Trưởng Bộ môn

2

Phan Đăng Đào

0913311700

phandangdao@gmail.com

Phó TBM

3

Trần Anh Dũng

0946439866

trananhdung70@gmail.com

Trưởng khoa

4

Hoàng Đức Tuấn

0919632328

hoangductuan@gmail.com

Phó Trưởng khoa

5

Nguyễn Hữu Quyền

0917845877

nguyenhuuquyenhd@gmail.com

 

6

Nguyễn Thanh Vân

0979885510

thanhvanhttd@gmail.com

 

7

Lê Thị Thanh Tâm

0912925975

tamlethithanh@gmail.com

 

8

Nguyễn Ngọc Đức

01655216528

ducnn.ddt@vimaru.edu.vn

 

9

Nguyễn Hùng Cường

0932212312

hungcuongtbd@gmail.com

 

10

Đoàn Hữu Khánh

0974731465

khanhvima@gmail.com

Bí thư LC

 

Phản hồi
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
  • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý