Tự động hóa hệ thống điện

Tự động hóa hệ thống điện

Tin mới

Danh sách cán bộ

Ngày: 13-06-2017 - 09:16 DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

Cơ sở vật chất

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Cơ sở vật chất

Liên hệ

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Liên hệ

Các môn học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Các môn học

Công bố khoa học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Danh sách công bố khoa học

Danh sách cán bộ

Ngày: 19-01-2017 - 21:33 Danh sách cán bộ

GIới thiệu chung

Ngày: 19-01-2017 - 21:32 GIới thiệu chung

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống điện hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:21 Tên chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống điện Giới thiệu chuyên ngành Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện là sự giao thoa của hai chương trình đào tạo

Các phòng thực hành, thí nghiệm bộ môn: Tự động hóa hệ thống điện

Ngày: 06-01-2017 - 20:21 Các phòng thực hành, thí nghiệm bộ môn: Tự động hóa hệ thống điện quản lý  Đo lường và kỹ thuật điện ? địa điểm phòng 307 ? A6 Trạm phát và hệ thống
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý