Tự động hóa hệ thống điện

Tin mới

Cơ sở vật chất

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Cơ sở vật chất

Liên hệ

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Liên hệ

Các môn học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Các môn học

Công bố khoa học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Danh sách công bố khoa học

Danh sách cán bộ

Ngày: 19-01-2017 - 21:33 Danh sách cán bộ

GIới thiệu chung

Ngày: 19-01-2017 - 21:32 GIới thiệu chung

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống điện hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:21 Tên chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống điện Giới thiệu chuyên ngành Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện là sự giao thoa của hai chương trình đào tạo

Các phòng thực hành, thí nghiệm bộ môn: Tự động hóa hệ thống điện

Ngày: 06-01-2017 - 20:21 Các phòng thực hành, thí nghiệm bộ môn: Tự động hóa hệ thống điện quản lý  Đo lường và kỹ thuật điện ? địa điểm phòng 307 ? A6 Trạm phát và hệ thống

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày: 06-01-2017 - 20:21 1. Địa điểm: Phòng 805 ? nhà A6 ? Khu hiệu bộ ? Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ? 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng 2. Quản lý chuyên ngành đào tạo: Tự động
Cán bộ giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý