Danh sách cán bộ

Điện tử – Viễn thông

| 19-01-2017 - 21:33

Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

SĐT Di động

Email

Chức vụ

1

PGS.TS. Trần Xuân Việt

0903210211

txviet@vimaru.edu.vn

Giảng viên

2

PGS.TS. Lê Quốc Vượng

0913538623

lqvuong05@gmail.com

Giảng viên

3

TS. Phạm Việt Hưng

0916588889

phamviethung@vimaru.edu.vn

Trưởng Bộ môn

4

ThS. Trương Thanh Bình

0912052299

truongthanhbinhhp@gmail.com

Phó trưởng bộ môn

5

ThS. Nguyễn Ngọc Sơn

0903232817

sonmts169@gmail.com

Giảng viên

6

ThS. Ngô Xuân Hường

0912753393

nxhuong@gmail.com

Giảng viên

7

ThS. Nguyễn Phương Lâm

0913311516

nguyenphuonglam1971@gmail.com

Giảng viên

8

ThS. Bùi Đình Thịnh

0912237878

thinh.buidinh@gmail.com

Giảng viên

9

ThS. Vũ Văn Rực

0913352768

rucdhhh@gmail.com

Giảng viên

10

ThS. Nguyễn Thanh Vân

0936755579

nguyenthanhvan.dhhh@gmail.com

Giảng viên

11

ThS. Lưu Quang Hưng

0974571987

quanghungluu87@gmail.com

Giảng viên, NCS tại Nga

12

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

0902243568

nguyenmanhcuong@vimaru.edu.vn

Giảng viên, NCS tại Trung Quốc

13

ThS.Nguyễn Thị Thu Phương

0977588809

phuongntt@vimaru.edu.vn

Kỹ thuật viên

14

ThS. Vũ Xuân Hâu

0973808648

hauxuanhd@gmail.com

Kỹ thuật viên, NCS tại Trung Quốc

15

ThS. Nguyễn Đình Thạch

0934242799

nguyenthachdtvt@gmail.com

Giảng viên

16

ThS. Dương Thọ Minh

0975094327

duongthominhdtv50@gmail.com

Giảng viên, NCS tại Hàn Quốc

17

CN. Nguyễn Thị Kim Oanh

0983160141

nguyenkimoanh@vimaru.edu.vn

Kỹ thuật viên

18

TS. Phạm Văn Phước

0912924467

phamvanphuoc2002@yahoo.com

Cán bộ thỉnh giảng

19

ThS. GVC Phạm Trọng Tài

0904360292

trongtai@vimaru.edu.vn

Cán bộ thỉnh giảng


Ảnh: Tập thể Giảng viên, CNV Bộ môn Điện tử Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Phản hồi
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
  • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý