Danh sách cán bộ

Điện tự động tàu thủy

| 19-01-2017 - 21:33

Danh sách cán bộ

Danh sách

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN ĐIỆN TỰ ĐỘNG TÀU THỦY

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

Vương Đức Phúc

0912940255

phucdtt@gmail.com

Trưởng Bộ môn

2

Bùi Văn Dũng

0913058071

buivandungkd@gmail.com

Phó TBM

3

Đào Minh Quân

0948555068

quandhhhh@gmail.com

Phó Trưởng khoa

4

Đỗ Văn A

0913041706

dovana62@gmail.com

Chủ tịch CĐK

5

Lưu Kim Thành

0904023678

luukimthanh@gmail.com

 

6

Bùi Đức Sảnh

0912453208

buiducsanh@gmail.com

 

7

Nguyễn Tất Dũng

091 353 81 84

ntatdung1961@gmail.com

 

8

Tống Lâm Tùng  

0913020197

tonglamtungkd@gmail.com

 

9

Hứa Xuân Long

0913041071

huaxuanlong@gmail.com

 

10

Lê Văn Tâm

0909625442

levantammri@gmail.com

 

11

Đỗ Khắc Tiệp

0916008642

dotiep84@gmail.com

Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc

12

Lục Thị Thu Hương

0904394290

lucthuhuong@vimaru.edu.vn

Giáo vụ

Phản hồi
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
  • Xóa: Yêu cầu gỡ bỏ bài viết này
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý