Điện tự động công nghiệp

Điện tự động công nghiệp

Tin mới

Cơ sở vật chất

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Cơ sở vật chất

Liên hệ

Ngày: 19-01-2017 - 21:35 Liên hệ

Các môn học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Các môn học

Công bố khoa học

Ngày: 19-01-2017 - 21:34 Công bố khoa học

Danh sách cán bộ

Ngày: 19-01-2017 - 21:33 Danh sách cán bộ

Chương trình đào tạo Điện tự động công nghiệp hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 1. Tên chuyên ngành/chương trình: Điện tự động công nghiệp 2. Giới thiệu về Bộ môn Điện tự động công nghiệp             Bộ môn Điện tự động công

Tự động hóa, ngành học hấp dẫn và nhiều triển vọng

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Dù điểm chuẩn của ngành tự động hóa chỉ từ 13-21 điểm và kiến thức trong trường rất khoai nhưng vẫn là ngành hot với nhiều thí sinh vì cơ hội việc làm

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH 1. Tên chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp 2. Giới thiệu chuyên ngành             Với mục tiêu

Bộ môn điện tự động CN hot

Ngày: 06-01-2017 - 20:22 Hình ảnh các thầy cô trong bộ môn điện tự động CN Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử
Facebook Groups
https://www.facebook.com/groups/khoadien/
Thống kê truy cập
Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý